De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

maandag 18 maart 2019

Wereldgebedsdag 3 maart 2019

Op zondag 3 maart werd de Wereldgebedsdag gevierd.
Het thema van deze ochtend was: '' welkom, god nodigt je uit!''.

Het tafelwerk / bloemstuk is gemaakt door Aly Hoogland.

Creamiddag februari en maart

De Creamiddag van Februari.

Deze keer hebben we een onderzetter gemaakt. 
Met porseleinverf een mandela maken.
En wat zijn de resultaten weer PrĂĄchtig en Oh.. zo verschillend.De creamiddag van Maart:
Weven deze keer. En wat een enthousiasme 
Erg mooie resultaten, ook deze keer weer.

Groeten Hiltje en Anita
Tot dinsdag 16 April

donderdag 7 maart 2019

Creamiddag 2019

Hier de foto's van de creamiddag Januari 2019.
Van een melkpak een vogelvoederhuisje maken. 
Vol enthousiasme werd er gewerkt met takken, stro, ijsstokjes en een lijmpistool.
Gerecyclede materialen en de koolmeesjes zullen vast smullen van de zonnebloempitten.


woensdag 9 januari 2019

Creamiddagen okt-nov-dec 2018

Hier de foto's van de creamiddagen

Resultaat van de vorige creamiddagen, de schilderijen. Waren thuis nog afgemaakt en mogelijkheid om nu nog af te maken.
Mooie resultaten👍

Ook gingen we HAKEN, een sleutelhanger.

Erg leuk om te zĂ­en dat iedereen met hetzelfde begint maar dat het eindresultaat totaal anders is. Zo creatief en allemaal goed geslaagd.In december hadden we een kerstproject. Waar we in November de ster, krans of ballen hebben gedecopatched. 

Hebben we nu een mooi krans versiert met lampjes, linten, en wat groen.
De hoepels die hierin gebruikt zijn, zijn nog de oude hoepels van het peutergymlokaal in de oude school mooitaki. Zo hebben ze weer een mooie bestemming gekregen😀.
Alle onderdelen in elkaar hangen en tadaaaa.. Zie hier de resultaten.

Iedereen bedankt voor weer een creatief jaar!

Groeten Hiltje en Anita


woensdag 21 november 2018

Bernenjonkentsjinst / bernetsjerke


Op snein 16 desimber en op 1e krystdei ( 25 desimber) is der Bernenjonkentsjinst
Op snein 2 desimber 2018 en 27 jannewaris 2019 is der bernetsjerke

woensdag 10 oktober 2018

De diaconie collecteert in de dienst van zondag 14 okt voor Sulawesi (Indonesië)Het aantal slachtoffers dat op 28 september werd getroffen door aardbevingen en een tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi stijgt momenteel flink. Het rampgebied blijkt groter dan gedacht. Er is een grote behoefte aan drinkwater, voedsel en medische ondersteuning. Doordat wegen zijn afgesloten en stroomvoorzieningen zijn beschadigd, zijn Palu en Donggala moeilijk bereikbaar. De verwachting is dat het aantal slachtoffers verder oploopt als toegang tot gebieden vrijgegeven worden. Lokale christelijke hulporganisatie zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp. Alle kerken in Palu zijn open voor de opvang van vluchtelingen en daklozen. Samen met de Indonesische overheid brengen ze de situatie in kaart en proberen ze de communicatie op gang te brengen.
Kom ook in actie en help de slachtoffers in Indonesië.
Met deze collecte geven we steun die nodig is.

woensdag 3 oktober 2018

Creamiddag

De eerste creamiddag was weer erg leuk.


Iedereen had het schilderij van de diamond painting mee.
En wat zijn ze mooi geworden👍.
Het is zelfs voor sommigen hobby-materiaal geworden😉.

Deze keer een canvas schilderij gemaakt.
Weer een hele klus, net als de diamond painting.
Dus de volgende maand gaan we deze afmaken en natuurlijk iets anders leuks doen.

Wil iedereen, voor de volgende keer, een haakpen nr 3 of 4 meenemen?

Tot Dinsdag 16 Oktober 13:30!


zaterdag 1 september 2018

REGIONALE ACTIVITEITEN SEIZOEN 2018-2019

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.
Ook dit seizoen gaat deze oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie, weer verder . In het nieuwe seizoen willen we het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen bespreken.
Een ogenschijnlijk onbeduidende confrontatie met een poster waarop een detail van Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’ stond afgebeeld, vormde voor Henri Nouwen het begin van een geestelijk avontuur. In het hart van dit avontuur staat dit schilderij en de parabel van de Verloren Zoon. Vanuit zijn eigen ervaringen schetst Henri Nouwen de gevoelens van de vader, de oudere zoon en de jonge zoon. Hij nodigt ons uit om Rembrandts meesterwerk, dat de parabel van de scheppende, onvoorwaardelijk en bevrijdende liefde van God op onnavolgbare wijze afbeeldt, op een nieuwe en directe manier te zien en te begrijpen.

HENRI NOUWEN (1932-1996) was katholiek priester en professor aan verscheidene universiteiten in de Verenigde Staten. In 1986 verliet hij Harvard en ging hij wonen in de Arkgemeenschap ‘Daybreak’ in Toronto (Canada), samen met verstandelijk gehandicapten en hun assistenten. Hij publiceerde vele succesvolle boeken.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 13 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole.

Het is aan te raden het boek zelf aan te schaffen en van te voren te lezen als u meedoet aan deze avonden.
Henri Nouwen, ‘Eindelijk thuis’ – gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon. Uitgeverij Lannoo, Tielt, ISBN 978 90 209 6643 5.

Wilt u graag met ons meedoen?
Dan kunt u zich voor deze kring opgeven door middel van het opgavenbriefje in het nieuwe activiteitenboekje van uw gemeente.
Ook mag u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

Data: de donderdagen 13 september 2018, 11 oktober 2018,
8 november 2018, 13 december 2018, 10 januari 2019, 14 februari 2019, 14 maart 2019 om 14.00 u.
Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.
Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Prot. Gem. Dronryp e.o.


Stap voor Stap
Na de succesvolle wandelingen, van de afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met onze buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam en Berltsum, gaan we dit seizoen vrolijk verder wandelen. We gaan weer wandelen in en rondom verschillende dorpen. De wandelingen zullen plaatsvinden op een zondagmiddag in de maanden oktober en maart/april.
We beginnen de wandeling met een kort middaggebed en al wandelend willen we met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 km. is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn.
Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven via het opgavenformulier in het nieuwe activiteitenboekje van uw gemeente. Ook mag u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.


Data: 21 oktober 2018 om 14.00 u. (plaats volgt nog)  en in de maand maart/april (datum, tijd en plaats volgen nog)

Begeleiding: Ali Stork en ds. Arjan Bouwknegt

maandag 2 juli 2018

Creamiddag Juni

Deze keer begonnen met een diamond painting.
Hele kleine steentjes, op letter, plakken op een lijmlaag.
Keuze was uit de afbeelding rozen of een vlinder. 
Het was een gezellige, inspannende maar leuke creamiddag. Met een kopje thee/koffie en een cupcake.

Iedereen kan hem in de vakantie  (Juli en Augustus) thuis afmaken!

Bedankt voor alle gezelligheid en tot September.

Groeten Hiltje en Anita


ps. voortaan komt het verslag met een aantal foto's van de creamiddag onder het kopje
'' Aktieviteiten yn de Molewjuk'' te staan! 

zondag 27 mei 2018

Earste Pinksterdei by Poptaslot

Kom yn beweging!

Earste Pinksterdei ha we Ășs jierlikse tsjerketsjinst hĂąlden op it plein foar it Poptaslot yn Marssum. It waar wie presys goed; de sinne skynde, it wie net te waarm en in sĂȘft wyntsje makke dat we de tsjinst prima bĂ»ten hĂąlde koene.


It tema wie: kom yn beweging. Mei troch de ferskate bydragen waard dit tema yn de tsjinst Ăștlein. Marije van der Heide mei har dĂ»ns en har Ăștlis, dĂ»mny Fokje mei it ferhaal oer de toer fan Babel en it Pinksterferhaal, Sjoerd Schaaf oer it projekt Maher yn Yndia dĂȘr't hij al rom 40 jier oan ferbĂ»n is, de bern mei de sels opkleure dominostiennen en troch Ă­en stien wurd alle oare ek yn beweging set en as Ăștsmiter brassband 'Looft den Heer' mei in muzykstik en muzikanten yn beweging. Mar ek alle minsken dy't der wiene troch nei dizze byienkomst te kommen.


Fierder net te ferjitten al dy frijwilligers dy't yn beweging kaam binne om by te dragen: it meitsjen fan de liturgy, it klear setten fan alle banken, it setten fan kofje en té, it bakken fan de cake, it regeljen en fuort bringen fan de blommen, de tarieding en begelieding troch de lieding fan de bernenjonkentsjinst en sa noch mear.


De tsjinst hat ynspiraasje jĂ»n om yn beweging te komen en om fanĂșt it Pinksterferhaal yn de wrĂąld te stean.We sjogge jimme takom jier graach wer!Mei freonlike groet,
ZWO kommisje.
donderdag 17 mei 2018

UTNOEGING PINKSTERFEEST
Eltsenien is fan herte wolkom om mei Ășs gemeente it Pinksterfeest te fieren (Fryske tsjinst) op Snein 20 maaie 2018.

Bij droech waar is de tsjinst op it terrein fan it Poptaslot.
Bij striemin waar binne we yn de tsjerke fan Marsum.

Tema: Kom yn beweging!FanĂŽf 9.30 oere
is der kofje, té, limenade en fansels eigen bakte cake
troch gemeenteleden. Wa wol noch bakke?
De cake kin sneins meinaam wurde of fan te foaren brocht wurde bij Detty de Jong, J.H. van Aismawei 58, Bitgummole.
Om 10.00 oere begjint de tsjinst.

We sjogge der nei Ășt jimme te sjen!

dinsdag 27 maart 2018

Palm Peaske

It programma Hea! fan Omrop FryslĂąn kaam yn de Palm Peaske tsjinst fan snein 25 maart lĂąns.  Sjoch Ă»ndersteande link foar it filmke.
HEA ! palmpeaske 2018

 

maandag 12 maart 2018

Schoolkerkdienst

Gister, zondag 11 maart 2018 was er schoolkerkdienst in de PKN van Bitgummole.
Het thema van deze dienst was: ''veel en weinig''.

De kinderen van CBS Mooitaki hielpen mee aan deze dienst.
 
 
 
 

Groep 1,2,3, zongen het lied ''goodmorning',

een aantal gingen voor in het gebed, er werd een Bijbelsverhaal verteld door groep 5/6, kinderen van groep 4 en 5a zongen een lied over eerlijk delen. en de kinderen van groep 7 en 8 hadden een drietal stellingen bedacht.


Tijdens de dienst was er ook de mogelijkheid om producten op het podium te brengen die bestemd zijn voor de voedselbank.
Daarnaast was er ook nog een collecte voor de voedselbank, deze heeft  maar liefst
€ 300,- opgebracht.woensdag 7 maart 2018

Hoort zegt het voort!!

Yn de skoalletsjerketsjinst o.s.
snein 11 maart wurdt der troch de bern kollekteart foar de voedselbank neist it jild, 
kin der dan ek guod yn natura skonken wurde.
Soene jim der ek omtinke kinne en wat meinimme wolle?     
Hoort zegt het voort!!      
dinsdag 6 maart 2018

Wereldgebedsdag


Afgelopen zondag 4 maart stond in het teken van '' Wereldgebedsdag'' .
Het thema was:'' En God zag dat het GOED was'', een verkorte viering uit Suriname.

Zie foto's ( gemaakt door Piet Hoogland)
maandag 5 maart 2018

Top 2000 tsjinst


Op zondag 18 februari was de Top 2000 dienst in de PKN Tsjerke fan Bitgummole om 16.00 uur onder leiding van dominee Rinsma en de rockband Grace.
Klik op de link voor foto's en filmpjes voor deze middag:
Foto's en filmpjes Top 2000 dienst


Voor het bestellen van hun cd kunt u op de onderstaande link klikken: http://gerardrinsma.nl/gerardengrace/laatste-nieuws/

donderdag 15 februari 2018

Creamiddag februari

Op dinsdag 13 februari hebben de dames een mooie hanger gemaakt van speksteen.
Zie foto's voor het mooie resultaat.donderdag 18 januari 2018

Creamiddag Januari 2018Hier weer foto's van de creamiddag Januari 2018 !


Deze keer: ''Naaldvilten''. Er was keuze uit een vogel of muis.
 
Erg goed geslaagd !