De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

woensdag 10 oktober 2018

De diaconie collecteert in de dienst van zondag 14 okt voor Sulawesi (Indonesië)Het aantal slachtoffers dat op 28 september werd getroffen door aardbevingen en een tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi stijgt momenteel flink. Het rampgebied blijkt groter dan gedacht. Er is een grote behoefte aan drinkwater, voedsel en medische ondersteuning. Doordat wegen zijn afgesloten en stroomvoorzieningen zijn beschadigd, zijn Palu en Donggala moeilijk bereikbaar. De verwachting is dat het aantal slachtoffers verder oploopt als toegang tot gebieden vrijgegeven worden. Lokale christelijke hulporganisatie zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp. Alle kerken in Palu zijn open voor de opvang van vluchtelingen en daklozen. Samen met de Indonesische overheid brengen ze de situatie in kaart en proberen ze de communicatie op gang te brengen.
Kom ook in actie en help de slachtoffers in Indonesië.
Met deze collecte geven we steun die nodig is.

woensdag 3 oktober 2018

Creamiddag

De eerste creamiddag was weer erg leuk.


Iedereen had het schilderij van de diamond painting mee.
En wat zijn ze mooi geworden👍.
Het is zelfs voor sommigen hobby-materiaal geworden😉.

Deze keer een canvas schilderij gemaakt.
Weer een hele klus, net als de diamond painting.
Dus de volgende maand gaan we deze afmaken en natuurlijk iets anders leuks doen.

Wil iedereen, voor de volgende keer, een haakpen nr 3 of 4 meenemen?

Tot Dinsdag 16 Oktober 13:30!


zaterdag 1 september 2018

REGIONALE ACTIVITEITEN SEIZOEN 2018-2019

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.
Ook dit seizoen gaat deze oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie, weer verder . In het nieuwe seizoen willen we het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen bespreken.
Een ogenschijnlijk onbeduidende confrontatie met een poster waarop een detail van Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’ stond afgebeeld, vormde voor Henri Nouwen het begin van een geestelijk avontuur. In het hart van dit avontuur staat dit schilderij en de parabel van de Verloren Zoon. Vanuit zijn eigen ervaringen schetst Henri Nouwen de gevoelens van de vader, de oudere zoon en de jonge zoon. Hij nodigt ons uit om Rembrandts meesterwerk, dat de parabel van de scheppende, onvoorwaardelijk en bevrijdende liefde van God op onnavolgbare wijze afbeeldt, op een nieuwe en directe manier te zien en te begrijpen.

HENRI NOUWEN (1932-1996) was katholiek priester en professor aan verscheidene universiteiten in de Verenigde Staten. In 1986 verliet hij Harvard en ging hij wonen in de Arkgemeenschap ‘Daybreak’ in Toronto (Canada), samen met verstandelijk gehandicapten en hun assistenten. Hij publiceerde vele succesvolle boeken.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 13 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole.

Het is aan te raden het boek zelf aan te schaffen en van te voren te lezen als u meedoet aan deze avonden.
Henri Nouwen, ‘Eindelijk thuis’ – gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon. Uitgeverij Lannoo, Tielt, ISBN 978 90 209 6643 5.

Wilt u graag met ons meedoen?
Dan kunt u zich voor deze kring opgeven door middel van het opgavenbriefje in het nieuwe activiteitenboekje van uw gemeente.
Ook mag u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

Data: de donderdagen 13 september 2018, 11 oktober 2018,
8 november 2018, 13 december 2018, 10 januari 2019, 14 februari 2019, 14 maart 2019 om 14.00 u.
Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.
Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Prot. Gem. Dronryp e.o.


Stap voor Stap
Na de succesvolle wandelingen, van de afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met onze buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam en Berltsum, gaan we dit seizoen vrolijk verder wandelen. We gaan weer wandelen in en rondom verschillende dorpen. De wandelingen zullen plaatsvinden op een zondagmiddag in de maanden oktober en maart/april.
We beginnen de wandeling met een kort middaggebed en al wandelend willen we met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 km. is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn.
Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven via het opgavenformulier in het nieuwe activiteitenboekje van uw gemeente. Ook mag u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.


Data: 21 oktober 2018 om 14.00 u. (plaats volgt nog)  en in de maand maart/april (datum, tijd en plaats volgen nog)

Begeleiding: Ali Stork en ds. Arjan Bouwknegt

maandag 2 juli 2018

Creamiddag Juni

Deze keer begonnen met een diamond painting.
Hele kleine steentjes, op letter, plakken op een lijmlaag.
Keuze was uit de afbeelding rozen of een vlinder. 
Het was een gezellige, inspannende maar leuke creamiddag. Met een kopje thee/koffie en een cupcake.

Iedereen kan hem in de vakantie  (Juli en Augustus) thuis afmaken!

Bedankt voor alle gezelligheid en tot September.

Groeten Hiltje en Anita


ps. voortaan komt het verslag met een aantal foto's van de creamiddag onder het kopje
'' Aktieviteiten yn de Molewjuk'' te staan! 

zondag 27 mei 2018

Earste Pinksterdei by Poptaslot

Kom yn beweging!

Earste Pinksterdei ha we ús jierlikse tsjerketsjinst hâlden op it plein foar it Poptaslot yn Marssum. It waar wie presys goed; de sinne skynde, it wie net te waarm en in sêft wyntsje makke dat we de tsjinst prima bûten hâlde koene.


It tema wie: kom yn beweging. Mei troch de ferskate bydragen waard dit tema yn de tsjinst útlein. Marije van der Heide mei har dûns en har útlis, dûmny Fokje mei it ferhaal oer de toer fan Babel en it Pinksterferhaal, Sjoerd Schaaf oer it projekt Maher yn Yndia dêr't hij al rom 40 jier oan ferbûn is, de bern mei de sels opkleure dominostiennen en troch íen stien wurd alle oare ek yn beweging set en as útsmiter brassband 'Looft den Heer' mei in muzykstik en muzikanten yn beweging. Mar ek alle minsken dy't der wiene troch nei dizze byienkomst te kommen.


Fierder net te ferjitten al dy frijwilligers dy't yn beweging kaam binne om by te dragen: it meitsjen fan de liturgy, it klear setten fan alle banken, it setten fan kofje en té, it bakken fan de cake, it regeljen en fuort bringen fan de blommen, de tarieding en begelieding troch de lieding fan de bernenjonkentsjinst en sa noch mear.


De tsjinst hat ynspiraasje jûn om yn beweging te komen en om fanút it Pinksterferhaal yn de wrâld te stean.We sjogge jimme takom jier graach wer!Mei freonlike groet,
ZWO kommisje.
donderdag 17 mei 2018

UTNOEGING PINKSTERFEEST
Eltsenien is fan herte wolkom om mei ús gemeente it Pinksterfeest te fieren (Fryske tsjinst) op Snein 20 maaie 2018.

Bij droech waar is de tsjinst op it terrein fan it Poptaslot.
Bij striemin waar binne we yn de tsjerke fan Marsum.

Tema: Kom yn beweging!Fanôf 9.30 oere
is der kofje, té, limenade en fansels eigen bakte cake
troch gemeenteleden. Wa wol noch bakke?
De cake kin sneins meinaam wurde of fan te foaren brocht wurde bij Detty de Jong, J.H. van Aismawei 58, Bitgummole.
Om 10.00 oere begjint de tsjinst.

We sjogge der nei út jimme te sjen!

dinsdag 27 maart 2018

Palm Peaske

It programma Hea! fan Omrop Fryslân kaam yn de Palm Peaske tsjinst fan snein 25 maart lâns.  Sjoch ûndersteande link foar it filmke.
HEA ! palmpeaske 2018

 

maandag 12 maart 2018

Schoolkerkdienst

Gister, zondag 11 maart 2018 was er schoolkerkdienst in de PKN van Bitgummole.
Het thema van deze dienst was: ''veel en weinig''.

De kinderen van CBS Mooitaki hielpen mee aan deze dienst.
 
 
 
 

Groep 1,2,3, zongen het lied ''goodmorning',

een aantal gingen voor in het gebed, er werd een Bijbelsverhaal verteld door groep 5/6, kinderen van groep 4 en 5a zongen een lied over eerlijk delen. en de kinderen van groep 7 en 8 hadden een drietal stellingen bedacht.


Tijdens de dienst was er ook de mogelijkheid om producten op het podium te brengen die bestemd zijn voor de voedselbank.
Daarnaast was er ook nog een collecte voor de voedselbank, deze heeft  maar liefst
€ 300,- opgebracht.woensdag 7 maart 2018

Hoort zegt het voort!!

Yn de skoalletsjerketsjinst o.s.
snein 11 maart wurdt der troch de bern kollekteart foar de voedselbank neist it jild, 
kin der dan ek guod yn natura skonken wurde.
Soene jim der ek omtinke kinne en wat meinimme wolle?     
Hoort zegt het voort!!      
dinsdag 6 maart 2018

Wereldgebedsdag


Afgelopen zondag 4 maart stond in het teken van '' Wereldgebedsdag'' .
Het thema was:'' En God zag dat het GOED was'', een verkorte viering uit Suriname.

Zie foto's ( gemaakt door Piet Hoogland)
maandag 5 maart 2018

Top 2000 tsjinst


Op zondag 18 februari was de Top 2000 dienst in de PKN Tsjerke fan Bitgummole om 16.00 uur onder leiding van dominee Rinsma en de rockband Grace.
Klik op de link voor foto's en filmpjes voor deze middag:
Foto's en filmpjes Top 2000 dienst


Voor het bestellen van hun cd kunt u op de onderstaande link klikken: http://gerardrinsma.nl/gerardengrace/laatste-nieuws/

donderdag 15 februari 2018

Creamiddag februari

Op dinsdag 13 februari hebben de dames een mooie hanger gemaakt van speksteen.
Zie foto's voor het mooie resultaat.donderdag 18 januari 2018

Creamiddag Januari 2018Hier weer foto's van de creamiddag Januari 2018 !


Deze keer: ''Naaldvilten''. Er was keuze uit een vogel of muis.
 
Erg goed geslaagd !
 


dinsdag 16 januari 2018

dinsdag 2 januari 2018

Jongeren groothuisbezoek


2e krystdei

Hjirby wat foto's (tank oan Siebert de Ruiter) fan 2e krystdei yn de Molewjuk.

Sjoch link > foto's 2e krystdei

donderdag 21 december 2017

Laatste creamiddag van 2017

Hierbij foto's van de laatste creamiddag van 2017.
En natuurlijk sluiten we deze glimmend en glinsterende af. Op naar 2018....
 
Iedereen een fijne feestdagen.
Hiltje en Anita
 

 

woensdag 29 november 2017

Creamiddag 15 november

Hierbij weer wat foto's van de creamiddag.

15 november hebben de dames een badspons gehaakt.
Op 19 december 2017 wordt er weer super creatief geknutseld. Allen van harte welkom !!!
vrijdag 3 november 2017

Allerzielen 2017

Gister (donderdag 2 november) was het Allerzielen.
Dit jaar stond voor het eerst de kerkdeuren open van 19.00 - 20.00 uur in Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum om de dierbaren te gedenken.
donderdag 2 november 2017

Tankdei 2017

Juster, woansdei 1 novimber mei tankdei, wie der lykas foargeande jierren, wer in ynsammel aksje foar “de voedselbank”.
De opbringst wie, sa’t jo op de foto sjen kinne, wer geweldich.
Tongersdei giet in diaken nei '' de voedselbank'' om de spullen der hinne te bringen.

 
Minsken allegearre tige betanke.

donderdag 19 oktober 2017

Creamiddag

Hier weer wat foto's van de creamiddag.
De eerste keer van het seizoen een mooie schelpenhanger gemaakt.

Willen de dames die 14 November komen een haaknaald nummer 4 meenemen?
Tot 14 November 13:30-15:30 uur in de Molewjuk.


donderdag 12 oktober 2017

Afscheid Ali Stork

Afgelopen zondag 8 oktober is er tijdens de eredienst van Ds. J.F. Kroon in Bitgum door voorzitter Grietje Sijbesma afscheid genomen van ons kerkelijk werker Ali Stork.

Ali Bedankt !