De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

dinsdag 15 oktober 2019

Familie Vlasma - Fryslân foar Rwanda

Op zondag 13 oktober tijdens de ere dienst zijn onze gemeenteleden Oane en Afke Vlasma uitgezwaaid door de gemeente in de Molewjuk.

Donderdag 17 oktober vertrekt familie Vlasma met nog 14 andere Friezen naar Rwanda voor 10 dagen, in het kader van:
'' Fryslan foar Rwanda'' .
Deze reis wordt georganiseerd door kerk in actie.

Wilt u op de hoogte blijven hoe de reis verloopt?
Er verschijnen reisverhalen. Deze kunt u vinden op 
www.kerkinactie.nl/friesland. als u op de website (rechts)zich hiervoor aanmeldt, dan krijgt u automatisch bericht als een nieuwe bericht is geplaatst.

Voor de 15e keer koopjes scoren in Bitgummole!Afgelopen zaterdag 5 oktober was het gezellig druk bij de Molewjuk te Bitgummole. Om klokslag 9.30 uur openden de deuren voor de najaarseditie van de gebruikte kinderkleding- en speelgoedbeurs Bitgummole. Er werden heel wat koopjes gescoord!

Voor de vijftiende keer werd vrijdag 4 oktober de Molewjuk volledig heringericht. Dit keer werd de organisatie verrast door een tweetal enthousiaste heren die alle tafels al netjes hadden klaar gezet! Ook de kledingrekken waren al aanwezig. Wat een goed begin van deze dag!


Een goede voorbereiding is het halve werk en daarvoor mochten we ook dit keer weer rekenen op een fantastische groep vrijwilligers. Als geoliede machine wisten zij vrijdagmiddag en- avond een prachtige en goed georganiseerde ‘winkel’ op te bouwen. Dezelfde ‘winkel’ werd zaterdagmiddag binnen no-time door ervaren vrijwilligers weer opgeruimd. Rond 17.00 uur was het alsof er nooit iets was gebeurd.

vrijdag 27 september 2019

1e creamiddag van het seizoen

Afgelopen dinsdag 22 september was de eerste creamiddag van het seizoen.
Een gezellige en leuke start.
Op naar dinsdag 29 oktober, de tweede Creamiddag.
maandag 23 september 2019

Kindernevendienst

Op zondag 6 oktober is er kindernevendienst in Bitgum

zondag 15 september 2019

Startzondag 15 september 2019

Vandaag (zondag 15 september) hebben wij startzondag gevierd.
Het thema van deze ochtend was: “met een goed verhaal de toekomst in”.
De kerk was versierd met banners ( foto’s van de afgelopen jaren). Dit was een groot succes. 

Ds. Fokje Haverschmidt, en de dames van de earetsjinstkommisje gingen voor in deze dienst.

Itty las het gedicht “ in goede buorman” voor. ( zie onderstaande tekst) van Wieke de Boer- Hiemstra.

Voor dat de kinderen naar de kindernevendienst gingen was er een mystry guest.
Na een aantal vragen uit de gemeente kwamen we erachter dat “Paulus” de mystry guest was. Hij had voor ons een envelop meegenomen, hierin zat een brief, die later door de voorzitter van de kerkenraad is voor gelezen.Tijdens de kindernevendienst mochten de de kinderen zelf een verhaal uit de bijbel kiezen en dat verwerken in hun knutselwerkje. 
Na de dienst was er een tentoonstelling van de mooie creaties.
Hiernaast/ onder een aantal foto’s van hen.Na het 2e kopje koffie was het de beurt aan de gemeente om in groepen te spreken en ideeën aan te leveren voor de toekomst van de kerk.
Hierna, stond er een lunch klaar in de Molewjuk.


 


In goede buorman!

De tsjerke ha’k as buorman,
Mar wat haw ik dêr dan oan?
‘t sprekwurd seit:
Better in goede buorman
As in freon fan fierrens yn it lân.

‘K sjoch sneins it folk wol kommen,
Of troch de wike op in jûn.
Der is eins altyd wat te rêden,
Sa’t liket fiele hja har mei-inoar ferbûn.

Sjoch, dit gebou, dizze lokaasje, it is ús tsjerke!
Mar leave minsken, de tsjerke, dat binne wij!
Net achter hege muorren, tichte doarren,
Soargje foar lege drompels, wês gastfrij.

Wy gean yn eigen doarp nei’t tsjerke,
Libjend yn dy mienskip, dat fielt goed.
Mei tank oan God de Hear, ús Skepper,
Hy draacht ús dei oan dei en hat ús op’e noed.

Mar Gods each sjocht folle breder;
By Him hawwe hege muorren gjin bestean.
God, hy hâldt fan alle minsken,
Ek de buorman fan ús tsjerke sjocht Hy stean.

Wy hawwe krekt dy buorman nedich,
Dy’t syn tinken oer de tsjerke ris lûdop tsjin ús seit.
Der dan mei-inoar yn alle iepenheid oer prate,
Soe’t wêze dat dêrym de takomst fan ús tsjerke leit?

Elts mei komme, elts is wolkom,
Do en jo, kom deryn, kom derby.
Mei elkoar prate, nei elkoarren lústerje,
Kom, doch mei, wês dysels en fiel dy frij.

Wy meie en wolle in iepen mienskip wêze,
Ferlangjend wat te betsjutten foar in oar.
Gjin moaie wurde , mar yn dwaan en litten,
Hiel gewoan, as’t nedich is, der wêze foar elkoar.

Want ien minske is en kin net folle,
Twa minsken kinne folle mear.
Mei mei-elkoar binne we noch sterker
En dêrom geane we der mei-inoar oer gear.

Mei-inoar it nije seizoen temjitte,
Mei-inoar oparbeidzje, mear en mear.
Mei’t besef, it bliuwt in jaan en nimmen
En’t wurdt in wurkjen yn Gods wyngert,
Ta syn ear.

vrijdag 6 september 2019

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.


Ook dit seizoen is er weer een oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie. We gaan dit  seizoen onderwerpen bespreken die los van elkaar staan. De volgende onderwerpen kunnen, onder andere, aan de orde komen: verhalen van hoop, bidden, God als vader en moeder, de Heilige Geest, bijbelverhalen, spiritualiteit. De eerste bijeenkomst is op donderdag 12 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole. Wilt u graag met ons meedoen? Dan kunt u zich voor deze kring opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

De overige data zijn: de donderdagen 10 oktober 2019, 21 november 2019, 12 december 2019, 9 januari 2020, 13 februari 2020, 12 maart 2020 om 14.00 u.
Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.
Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Prot. Gem. Dronryp e.o.

Jubileum voor kledingbeurs Bitgummole!


De gebruikte kinderkleding- en speelgoedbeurs Bitgummole komt er weer aan! Al weer voor de 15e keer wordt dit evenement georganiseerd; een klein jubileum. Tijdens deze najaarseditie kan er geshopt worden voor leuke herfst-/winterkleding in de maten 86 t/m 176 en uiteraard fraai speelgoed. Op zaterdag 5 oktober aanstaande is het zover in De Molewjuk te Bitgummole van 9.30 - 12.00 uur.
Lekker dicht bij huis sneupen voor leuke kinderspullen in een gezellige setting tegen aantrekkelijke prijzen. Wat wil je nog meer? Naast een ruim en afwisselend assortiment winterkleding kun je op de beurs ook terecht voor skispullen, verkleedkleding, sportkleding, winterboots, schaatsen, boeken, spellen, beddengoed, babyspullen, etc.
Met de opbrengst van de beurs ondersteunen we de missie van Hillie en Eman en hun 3 dochters in Indonesië. Zij worden daar uitgezonden via de stichting OMF (Overseas Missionary Fellowship), een zendingsorganisatie. Hillie zet zich in op het gebied van (theologisch) onderwijs en Eman is actief in het bedrijfsleven waarbij het stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid het hoofddoel is.
Voor vragen of meer informatie over het inbrengen van spullen kan er gemaild worden naar kledingbeursbitgummole@gmail.com of kijk op de Facebookpagina.
Heel graag tot zaterdag 5 oktober aanstaande voor de 15e editie van de gebruikte kinderkleding- en speelgoedbeurs Bitgummole! 

Foto met dank aan Sietske Hoogsteen". 

dinsdag 16 juli 2019

Regionale activiteiten seizoen 2019-2020


Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

Vanaf 12 september gaat de oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie, weer van start. Dit seizoen gaan we het iets anders doen met de invulling van de middagen. We gaan het hele seizoen niet meer één boek bespreken, maar onderwerpen die los van elkaar staan.
De volgende onderwerpen kunnen, onder andere, aan de orde komen: verhalen van hoop, bidden, God als vader en moeder, de Heilige Geest, bijbelverhalen, spiritualiteit.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 12 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole.

Wilt u graag met ons meedoen?

Dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

 

Data: de donderdagen 12 september 2019, 10 oktober 2019, 21 november 2019, 12 december 2019,
9 januari 2020, 13 februari 2020, 12 maart 2020 om 14.00 u.

Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.

Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Prot. Gem. Dronryp e.o.

 

Stap voor Stap

Na de succesvolle wandelingen, van de afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met de gemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam, Dronryp en Berltsum, gaan we dit seizoen vrolijk verder wandelen. We gaan weer wandelen in en rondom verschillende dorpen. De wandelingen zullen plaatsvinden op een zondagmiddag.

We beginnen de wandeling met een kort middaggebed en al wandelend willen we met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 km. is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn.

Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

 

Data: de najaarswandeling is op zondag 13 oktober 2019 om 14.00 u. (plaats volgt nog)  en de voorjaarswandeling op zondag 29 maart 2020 (plaats volgt nog)

Begeleiding: Ali Stork

 

 

dinsdag 25 juni 2019

Bijzondere Pinksterviering van de Protestantse Gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marssum met zendingsdiaconessen uit Rwanda


Kerk in actie > Klik op de link voor meer info >  Fryslan foar Rwanda

Website Marsum > klink op de link voor meer info en foto's > Fryslan foar Rwanda website Marsum
foto is gemaakt door J.H Verf uit Marsum.

dinsdag 11 juni 2019

Creamiddag juni

Hier de foto's van de laatste creamiddag van dit seizoen.

Vandaag een mooie sleutel-/hanger van een hoefijzer gemaakt.
Kralen, haken, vlechten, verven. Een werkje waar geduld voor nodig is.
Mooie eindresultaten.

Bedankt allemaal voor weer een creatief seizoen.🤗

Tot September.Groeten Hiltje en Anita


dinsdag 4 juni 2019

Kerkennacht 2019

Kerkennacht 2019 wordt weer georganiseerd door de Raad van Kerken Leeuwarden op vrijdagavond 21 juni en zaterdagavond 22 juni.

Het thema is dit jaar: is dit ook kerk?


Kerkennacht 2019 wordt weer een bijzonder weekend, waarin bezoekers kunnen zien welke schatten de Leeuwarder kerken herbergen. In Leeuwarden is het evenement verdeeld over twee avonden, we beginnen op vrijdagavond en ook op zaterdag zijn we in de Binnenstad.


Vrijdag 21 juni 19.30 uur in de Rooms Katholieke Dominicuskerk (Harlingerstraat) Leeuwarden. Met een openingswoord door Addy Stoker voorzitter van de Raad van Kerken Leeuwarden. Daarna een korte uitleg over het ontstaan van deze kerk op de huidige plaats en de bouw hiervan door Hans Jorna en leden van beheer. Waarna een rondgang langs enkele hoogtepunten uit het bezit van deze voormalige Dominicaner kerk.

Om 20.30 uur – 21.15 zijn we samen in de Pelikaankerk (Pelikaanstraat 10) Leeuwarden.
21.30 – 22.15 uur in de Doopsgezinde vermaning, Wirdumerdijk 18 Leeuwarden.
Hier een korte viering rond de tentoonstelling “Eigen wijze Psalmen”. We zingen bijpassende psalmen en liederen, o.l.v. Oane Dijkstra en Tjitske Hiemstra.
Na afloop een hapje en drankje.


Zaterdag 22 juni
19.00 uur – 19.30uur in de Lutherse kerk ( Nieuwe Oosterstraat 28-30) Leeuwarden.
19.45 uur – 20.15 uur zijn we aanwezig in de Sint Bonifatiuskerk van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden. (Bonifatiusplein 21). Na een korte uitleg over een aantal activiteiten en de wijze waarop barmhartigheid hierin gestalte krijgt is er daarna de mogelijkheid voor verstilling, gebed en meditatie bij het Sint Jozefaltaar.
20.30 – 21.00 uur Grote of Jacobijnerkerk (Jacobijnerkerkhof 95) Leeuwarden.
Waar organist Theo Jellema vertelt over het Mullerorgel , en speelt op het Mullerorgel.
21.15 – 21.45 uur in de Waalse kerk van de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden.
( Grote Kerkstraat 22).

22.00 – 22.30 uur in het Aanloophuis van de kerken (Bagijnestraat 36) Leeuwarden.

maandag 6 mei 2019

Uitnodiging voor de feestelijke Tentdienst zondag 26 mei


Uitnodiging voor de feestelijke Tentdienst

tijdens het dorpsfeest van Bitgum, Bitgummole en Ingelum

in de tent bij het Sportcomplex in Bitgummole.Op zondag 26 mei, vanaf 9.30 uur koffie, thee, limonade en wat lekkers

10.00: Aanvang dienst.

Voorganger ds. Fokje Haverschmidt.Medewerking wordt verleend door orkest Van Hout en Koper o.l.v. Hille Eppinga en cabaretier Ruurd Walinga.In zijn stuk ‘Happen naar de baas’, doet Ruurd Walinga uit de doeken waarom Jezus zijn toehoorders opriep vissers van mensen te worden. Het is een humoristische zoektocht naar geluk, waarin Walinga nu eens geen typetjes speelt, zoals in zijn tien andere stukken, maar zichzelf.

In de show zitten verscheidene liedjes die op zijn cd ‘Wie ben jij’ staan. In ‘Happen naar de Baas’ probeert de cabaretier op allerlei manieren zijn geluk te beproeven. Het gaat onder meer over dromen, wensen en verlangens. Walinga weet als weinig anderen het aloude evangelie in een nieuw jasje te steken en aan te tonen waarom het De Blijde Boodschap wordt genoemd. Zijn shows zijn toegankelijk voor super-, rand-, bij- en niet-gelovigen.

In ‘Happen naar de Baas’ ontdekt de cabaretier waarom de hoofdpersoon van ‘er loopt een man over het water’, de mensheid vergeleek met vissen. Jezus riep immers zijn volgelingen op om ‘vissers van mensen’ te worden. Ruurd Walinga probeert verscheidene mensen aan de haak te slaan. Ook al voelt iedereen zich een visje in het water, het is verfrissend om eens boven water gehaald te worden, zal de cabaretier bewijzen.

Walinga speelt in allerlei kerken door het hele land, maar ook op scholen en voor jeugdgroepen, kinderen en ouderen. Ook heeft hij enkele shows die hij buiten de kerkelijke kring opvoert. Zo speelt hij met koren en muziekverenigingen. Daarnaast is hij parttime voorganger/pastoraal werker van een gemeente in Joure. (zie verder: www.waterinwijn.nl)De Protestantse gemeente te Bitgum en omstreken heet u van harte welkom in de feesttent op 26 mei a.s.


Creamiddag april

Hier weer de foto's van de Creamiddag.
Paasstukje gemaakt in kop en schotel.


donderdag 28 maart 2019

Zondag 7 april 2019

Van de diaconie:

Mozambique is ernstig getroffen door Cycloon Idai.
Verwoestende wind, zware regenval en overstromingen hebben grootschalige schade aangericht in het hele land. Zij hebben dringend onze hulp nodig.


De diaconie luid daarom de noodklok door op zondag 7 april te collecteren voor Mozambique.
De collecte die op 7 april in de ''Paadwizer'' staat vervalt.

Alvast bedankt.
Diaconie Bitgum e.o.maandag 18 maart 2019

Wereldgebedsdag 3 maart 2019

Op zondag 3 maart werd de Wereldgebedsdag gevierd.
Het thema van deze ochtend was: '' welkom, god nodigt je uit!''.

Het tafelwerk / bloemstuk is gemaakt door Aly Hoogland.