woensdag 8 oktober 2014

KOPER GEZOCHT!

Niet dat we wat te koop hebben. De zin is letterlijk bedoeld. Inderdaad, we zoeken KOPER.
De PKN kerk in Bitgummole mist nl. een groot aantal koperen hemelwaterafvoeren. Ze verdwenen op duistere wijze en we kunnen rustig stellen dat ze in een nacht verdonkermaand zijn!
Inderdaad , zo nu en dan zingen we in de kerk Lied 912 vers 4: “Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud”! Koper wordt hierin niet genoemd. Dus: breng vlug a.u.b. het KOPER terug.

Het College van Kerkrentmeesters.