De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

woensdag 8 oktober 2014

KOPER GEZOCHT!

Niet dat we wat te koop hebben. De zin is letterlijk bedoeld. Inderdaad, we zoeken KOPER.
De PKN kerk in Bitgummole mist nl. een groot aantal koperen hemelwaterafvoeren. Ze verdwenen op duistere wijze en we kunnen rustig stellen dat ze in een nacht verdonkermaand zijn!
Inderdaad , zo nu en dan zingen we in de kerk Lied 912 vers 4: “Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud”! Koper wordt hierin niet genoemd. Dus: breng vlug a.u.b. het KOPER terug.

Het College van Kerkrentmeesters.