De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

zaterdag 29 november 2014

laatste zondag van het kerkelijk jaar 2014Beschrijving bij het symbolisch bloemstuk op de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2014
Het thema is: Het menselijk leven is eindig, god is eeuwig om ons heen.

De grootste cirkel is rond en dus oneindig. Hij staat voor God, hij is gemaakt van Thuya, Levensboom die voor eeuwig leven staat en ons hele leven omsluit.

De kleinere onderbroken cirkel staat voor het menselijk leven.
Rode rozen staan voor Liefde, lijden en offer en verwijzen naar de liefde die door de dood stand houd.
Witte  rozen staan voor Vreugde, feest, waarheid en reinheid.
De hierin verwerkte klimop staat symbool voor eeuwig leven.

Het middenstuk met zand staat voor Beproeving en de dood, even als het kruis.
De kleinere cirkel is onderbroken op de plaats waar het kruis staat om op deze manier de eindigheid van ons leven te symboliseren.

Jan Kuppens