woensdag 25 maart 2015

Paasdienst maandag 6 april 2015

Uitnodiging:
Paasdienst maandag 6 april 2015

Waar      : in de kerk te Beetgumermolen.
Tijd         : 9.30 uur.
Thema   : 'BEVRIJDING'
M.m.v.   : Gospelpopkoor Loft uit Leeuwarden
Collecte : Stichting 'Vlinderkind'.

Met vriendelijke groet van de Eredienstcommisie:Reintsje, Liesbeth, Maaike, Ria en Nelly.