woensdag 8 juli 2015

Zondag 28 juni 2015Op zondag 28 juni vierden wij het Heilig avondmaal en werd er afscheid genomen van de kinderen van de kindernevendienst en zondagsschool
Douwe Dijkstra, Geeske Stelwagen, Jelle Nauta en Silke Meesters

Ook werd er afscheid genomen van de leidsters: Selma Mollema en Anneke Nauta.  Hartelijk dank voor jullie inzet.Na de dienst werd Rienk Reijenga toegezonden door de hele gemeente i.v.m. verjaardag.