De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

woensdag 8 juli 2015

Zondag 28 juni 2015Op zondag 28 juni vierden wij het Heilig avondmaal en werd er afscheid genomen van de kinderen van de kindernevendienst en zondagsschool
Douwe Dijkstra, Geeske Stelwagen, Jelle Nauta en Silke Meesters

Ook werd er afscheid genomen van de leidsters: Selma Mollema en Anneke Nauta.  Hartelijk dank voor jullie inzet.Na de dienst werd Rienk Reijenga toegezonden door de hele gemeente i.v.m. verjaardag.