De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

dinsdag 25 augustus 2015

Musical liefhebbers opgelet:


Komend winterseizoen wordt er druk gerepeteerd  voor een musical, die in het derde weekend van april 2016 zal worden uitgevoerd.

Welke musical het gaat worden zal op de komende startzondag (20 september a.s.) worden onthuld.


We zoeken nog zangers, muzikanten, decorbouwers, figuranten, kostuummakers, technici, etc. Zelfs complete koren/groepen zijn van harte welkom!
Alvast aanmelden?
Dat kan via de mail naar 9045pb28@hetnet.nl  of via tel. 2532218.
Of bij de personen van de musicalcommissie:
Klaas de Groot, Hille Eppinga, Itty Riezebos, Willem Meesters, Pieter Tigchelaar en Ria de Jong
We horen graag van u/jullie!