De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

maandag 28 september 2015

Jona de Musical

Met veel genoegen kondigt de Stuurgroep Musical Protestantse Gemeente Bitgum e.o. een musical aan die uitgevoerd zal gaan worden op 16 en 17 april 2016 te Bitgummole.

Daarvoor zoeken we enthousiaste zangers/zangeressen en figuranten die aan dit vooral muzikale gebeuren mee willen doen. Ook techneuten en decorbouwers zijn van harte welkom. Vanaf 8 jaar kan er worden deelgenomen aan de musical.


De musical die opgevoerd gaat worden is ‘Jona’, geschreven door Hindrik van der Meer (muziek), Folkert Verbeek (liedteksten) en Jeltsje Gebrandy (overige teksten)
De regie zal Tjerk Kooistra op zich nemen. Hij is vooral bekend van het openluchttheater van Jorwert. Hille Eppinga zal het muzikale gedeelte voor zijn rekening nemen.

Koren kunnen zich als groep aanmelden, maar ook individuele leden of geïnteresseerden kunnen zich aanmelden. Aanmeldingen kunnen worden gedaan via 9045pb28@hetnet.nl of via tel. 058 2532218 t.n.v. Ria de Jong (Langestraat 28, 9045 PB te Bitgummole)

Tevens nodigen we belangstellenden uit om naar onze informatieavond te komen.
Deze informatieavond zal worden gehouden op woensdag 14 oktober a.s. om 19.00 uur in de Molewjuk (specklokaal) te Bitgummole.

Graag zien we u/jullie terug op deze avond!

De hartelijke groeten,

Stuurgroep Musical P.G. Bitgum e.o.

Klaas de Groot (voorzitter)
Ria de Jong
Ittie Riezebos
Willem Meesters
Hille Eppinga

Pieter Tigchelaar