De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

maandag 7 september 2015

Nieuw(s) voor de kinderen!


Even een belangrijk bericht voor alle kinderen van de basisscholen en hun ouders.
Hallo allemaal,

Dit seizoen willen we iets veranderen voor de kinderen.
De afgelopen jaren was er altijd kindernevendienst wanneer er een kerkdienst was in de kerk van Bitgummole. De andere keren, wanneer er een kerkdienst was in Marsum of Bitgum, was er zondagsschool in de Molewjuk. We gaan het nu anders doen.


Kindernevendienst

Er zal iedere keer bij alle kerkdiensten een kindernevendienst zijn. Dus iedere zondag kun je bijvoorbeeld met je ouders naar de kerk in Bitgum, Bitgummole en Marsum en zal er een kindernevendienst zijn. Je komt dan eerst even in de kerk en gaat vervolgens met de leiding naar de speciale ruimte waar je een verhaal hoort, misschien een liedje zingt, een spelletje doet of een knutselwerkje maakt. Dit is een speciaal moment voor de kinderen tijdens de kerkdienst. 
Je komt dan tijdens de dienst ook weer terug in de kerk. 
In de weken voor Kerst en Pasen zullen we dan met speciale projecten werken.

Bernetsjerke 

Wat nieuw is noemen we de ‘Bernetsjerke’  dus een kinderkerk.
Dit willen we enkele keren per jaar organiseren in de Molewjuk.
Eigenlijk lijkt het wel een beetje op de Zondagsschool zoals je die misschien gewend was, maar toch is het anders. We beginnen wat vroeger om 9.15 uur en stoppen wat later, om 10.45 uur. De ouders kunnen dan eventueel naar de kerkdienst en wij hebben iets meer tijd.
We maken er echt iets speciaals van met een leuk thema. Dit maken we steeds op tijd bekend. We zullen dan een verhaal uit de Bijbel vertellen, samen hierover praten, een spel doen en/of een leuk knutselactiviteit. We willen gezellig bij elkaar zijn met misschien wat lekkers erbij. Het is vooral bedoeld voor alle kinderen van de basisscholen die iets van de Bijbel willen weten en daarmee op een leuke manier bezig willen zijn. 

Dus iedereen is welkom! 

  Wat:   Bernetsjerke
Waar:  Molewjuk (speklokaal) in Bitgummole
Wanneer: -11 oktober 2015
    -8 november 2015 (thema Sint Maarten)
    -24 januari 2016
    -20 maart 2016 (Palmpasenstokken maken)
    -29 mei 2016
Wie:  Voor alle kinderen van de basisscholen
Tijd:  Van 09.15 uur tot 10.45 uur
Bijdrage: € 0,50 per keer

Op deze zondagen zal er geen kindernevendienst zijn tijdens de kerkdienst.
Dus schrijf het op de kalender of in de agenda, neem je vriendje of vriendinnetje mee en kom! Heb je nog vragen, stel ze dan gerust.

Groeten van de leidsters van de Kindernevendienst en de Bernetsjerke,

Annet van der Heide,
Bauk de Groot,
Elizabeth Schaaf,
Ingeborg van der Berg,
Nelly van Kammen,
Nynke Rondaan,
Wietske Palma, telefoon 2531270
Sjoerdtje van Zuilen, telefoon 2532215