De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

maandag 7 september 2015

UITNODIGING VOOR ALLE JONGEREN VAN 12 TOT 25 JAAR

 
Hallo 
 
Binnenkort starten de catechisatie- en gespreksgroepen in onze gemeente. 
Alle groepen zullen geleid worden door ds. Fokje. 
Hierbij nodigen wij je uit om mee te doen aan een groep. 
Ook je vrienden/vriendinnen zijn van harte welkom! 
Graag willen we van jou horen of je van plan bent om te komen, en welke avond en tijd jou het beste schikt. Ook zijn wij benieuwd naar wat jij leuk en interessant vindt om te doen op deze avonden. 
 

 
Tijdens de aanmeldingsavond op donderdag 24 september in ‘De Molewjuk willen we alle wensen op een rijtje zetten. 
We komen met elke groep een half uurtje bijeen om alles door te spreken. Zie het schema hieronder. 
 
Wij hopen ook jou te kunnen begroeten bij de aanmeldingsavond! 
 
Met hartelijke groet,  
de jeugdouderlingen en ds. Fokje 
 
Wat ?: aanmeldingsavond catechisatie en gespreksgroepen 
Wanneer?: donderdag 24 september  
Waar?:in de Molewjuk 
 
Tijden: 
12/13/14 jarigen, 1e, 2e en 3e klas (VO) om 19.00 uur 
15/16/17 jarigen, 4e, 5e, 6e klas (VO) om 19.30 uur 
gespreksgroep 18- en 19- jarigen om 20.00 uur 
en gespreksgroep 20- tot ongeveer 25- jarigen om 20.30 uur. 
 
Je kunt je ook alvast via de mail of telefonisch voor een groep bij ds. Fokje aanmelden: fhaverschmidt@gmail.com  
Tel.: 058-84 31 534