woensdag 28 oktober 2015

Nieuws over de musical Jona

Inmiddels is er gestart met de eerste repetitie voor de musical Jona, die op 16 en 17 april 2016 opgevoerd zal gaan worden in de kerk te Bitgummole.
Het is een Friestalige musical  van Hindrik van der Meer e.a. , waarin veel gezongen wordt en het verhaal van Jona uit de Bijbel (bekend van de walvis) wordt uitgebeeld.

De volgende repetitieavonden worden georganiseerd voor zangers/zangeressen in de maanden november en december 2015:
·         Zondag 1 november a.s
·         Zondag 15 november a.s.
·         Zondag 29 november a.s
·         Zondag 13 december a.s.
·         Eventueel een extra avond op zondag 20 december.

De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen ongeveer om 21.30 uur, in het specklokaal van de Molewjuk te Bitgummole.
Neem gerust  iemand mee, iedereen is van harte welkom en er kunnen nog altijd zangers/zangeressen bij!

Muzikanten en zangers/zangeressen onder de 16 jaar zullen nog apart benaderd worden voor repetities.
De mensen voor techniek, decor en kostuum zullen ook nog een uitnodiging krijgen voor een eerste opzet, je hiervoor aanmelden kan nog steeds!

Graag tot ziens bij een van de repetitieavonden!


Met een hartelijke groet,

Ria de Jong
Langestraat 28
Bitgummole
058-2532218