De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

woensdag 4 november 2015

Tankdei 2015

Hjoed woansdei 4 novimber mei tankdei, wie der lykas foargeande jierren, wer in ynsammel aksje foar “de voedselbank”. Dizze kear wie dat foar voedselbank “De Helpende Hand”.
De opbringst wie, sa’t jo op de foto sjen kinne, wer geweldich.
Tongersdei giet in diaken nei Harns om de spullen der hinne te bringen.

Minsken allegearre tige betanke.
Wat moai dat wy ús meiminske sa wat stypje kinne!