De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

woensdag 23 december 2015

Kerstmiddag 55+

Op zaterdag 19 december organiseerde de diaconie een kerstmiddag voor 55+ in Marsum.
Er werd gezongen, geluisterd en lekker gegeten.

 
Dhr. J. W. Langendijk vertelde over '' Artsen zonder Grenzen''.
Mw. E. Brunia vertelde een kerstverhaal en de liederen werden muzikaal begeleid door mw. E. Maille.


Het was een gezellige middag.
Klik op de link voor een aantal foto's.
> foto's kerstmiddag 19-12-2015