De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

donderdag 3 december 2015

Musicalnieuws !
 Er zijn al een aantal repetitieavonden geweest in het Specklokaal van de Molewjuk. 


 
Zo`n 21 liederen moeten worden ingestudeerd. Dat is hard werken,  maar onder de bezielende leiding van Hille Eppinga komt dit zeker goed. Het gelegenheidskoor bestaat momenteel uit 22 leden. U zult vast niet verbaasd zijn dat er meer vrouwen zijn dan mannen. Vooral de baspartij is met 2 personen nog onvoldoende vertegenwoordigd. De stuurgroep van de musical Jona is daarom nog steeds op zoek naar zangers! Tenoren en vooral bassen zijn van harte welkom om mee te doen. De volgende repetitieavond is op 13 december a.s., om 19.30 uur in de Molewjuk.


Ook is er al een aantal muzikanten druk bezig de muziekpartijen in te studeren. De 21 liederen zullen muzikaal omlijst worden door o.a. dwarsfluiten, hobo, klarinet, cornet, tenorsax, drums en piano. Ook dat is hard werken, maar wel met veel plezier.

We gaan nu ook snel een begin maken met het ontwerpen van het decor, de belichting en de kostuums. De mensen die zich hiervoor hebben opgegeven zullen zo spoedig mogelijk worden benaderd voor een eerste bijeenkomst.

Foto’s van een repetitieavond kunt u bewonderen op de weblog van Protestantse Gemeente Bitgum e.o. of op de Facebookpagina PKN Bitgum e.o.

Vragen en opmerkingen kunt u kwijt via tel.nr. 0582532218 of via mailadres 9045pb28@hetnet.nl tnv Ria de Jong, Langestraat 28 te B’molen

Alvast fijne en muzikale feestdagen toegewenst !

 
 
Stuurgroep Musical  ‘Jona’.