De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

maandag 22 februari 2016

Ferhalenmoarn

Hjirby inkele foto's fan de ferhalenmoarn fan freed 19 febrewaris.

We hiene ferhalen fertelt troch Siets Ypenga  fan Harns.  It wie hiel gesellich. 
Der wiene 30 minsken oanwesich. Se fertelt oa fan mearkes fan Hans Kristiaan Andersen.
Wy hawwe noch wer in geselliche moarn op freed 18 maart o.s. dan doch wy "oud Hollandse spelen". Elts is wolkom.