De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

dinsdag 9 februari 2016

Flessen actie

Op vrijdag 19 februari a.s. kunt u de jeugdclubleden verwachten langs de deuren om statiegeldflessen op te halen. Voor een goed doel, namelijk het eigen jeugdwerk.
 Ze komen vanaf 20.00 uur langs in de dorpen Bitgummole en Bitgum.


Spaar uw flessen op en geef! Op deze dag kunt u ook zelf flessen inleveren bij de Molewjuk in Bitgummole tussen 20.00 en 21.30 uur.
Jeugdclubleiding en Jeugdouderlingen
Protestantse Gemeente Bitgum e.o.