De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

dinsdag 9 februari 2016

Musicalnieuws


Beste medewerkers van de musical Jona, 

Er is goed nieuws! 
Lianne van der Vloet is bereidt gevonden om de regie op zich te nemen voor de musical Jona.  
 Op zondag 7 februari jl. heeft ze al kennis gemaakt met het koor en een aantal oefeningen gedaan. Ook heeft ze de plaats van uitvoering bezocht en al vast met de stuurgroep gekeken naar wat er allemaal kan. Op korte termijn gaat ze een plan de campagne maken en dit als eerste presenteren aan de stuurgroep. Daarnaast wil ze zo snel mogelijk de rest van de medewerkers ontmoeten.  


En dat zal gebeuren op: 
  • Zaterdag 20 februari a.s., vanaf 13.00 uur is ze aanwezig in de Molewjuk. 
  • Van 13.00 uur tot 13.45 uur wordt de jeugd vanaf 8 jaar verwacht om met haar kennis te maken. 
  • Van 14.00 uur tot 15.00 uur kunnen de mensen van de decorbouw, kostuum en make-up horen welke plannen ze heeft. 
  • Vanaf 15.00 uur zijn de rappers en de solisten welkom. 

Koorleden, muzikanten en solisten krijgen ook nog apart een bijeenkomst . Deze datum zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. 

We hopen op een voorspoedige samenwerking met Lianne en heten haar welkom! 

Zet alvast de datum van uitvoering in de agenda: zaterdagavond 16 april en zondagmiddag 17 april a.s.! Zegt het voort! Het koor oefent nu elke zondagavond vanaf 19.30 uur in de Molewjuk en een groot deel van de zangstukken zijn al aardig ingestudeerd. De muzikanten oefenen nu nog los van het koor, meestal op de maandagavond.  Een aantal solisten zijn inmiddels bekend, daarover meer in de volgende editie.  
Een groep kinderen tot 12 jaar zijn druk bezig om hun deel te oefenen. Voor wie nog mee wil doen, woensdag 17 februari a.s. om 16.00 uur is de volgende repetitie voor de kinderen in de Molewjuk. 
De stuurgroep heeft een tijd geworsteld met het vinden van een regisseur. Tjerk Kooistra is benaderd en heeft ook toegezegd, maar door persoonlijke omstandigheden heeft hij zich moeten terugtrekken. Hille Eppinga is druk bezig geweest om een vervanger te zoeken en het lijkt er op dat dit is gelukt. Ook hierover de volgende keer meer nieuws. 
Wie nu echt nog in de startblokken staanzijn de decorbouwers en de kostuummakers. Licht en techniek zal worden gedelegeerd aan het Friesland College, als examenopdracht voor een aantal leerlingen. Daar is de stuurgroep erg blij mee. 

Zet alvast de datum van uitvoering in de agenda: zaterdagavond 16 april en zondagmiddag 17 april a.s.! Zegt het voort! 

Hartelijke groet, 
Stuurgroep Musical Jona