De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

vrijdag 4 maart 2016

Musicalnieuws Prot.gemeente Bitgum e.o.: Op 16 en 17 april a.s. wordt er in de kerk van Bitgummole een musical opgevoerd. De musical Jona is geschreven door Hindrik van der Meer (muziek), Folkert van der Meer (liedteksten) en Jeltsje Gerbrandy (overige teksten).


Het is gebaseerd op het Bijbels verhaal over Jona, die van God naar Nineve moet gaan om het losbandig volk daar te waarschuwen. Omdat Jona eigenlijk niet wil, belandt hij op een schip in een storm en uiteindelijk in de buik van een monstervis.
Hoe dit verhaal afloopt….

Lianne van der Vloet uit Drachten is bereid gevonden om de regie op zich te nemen. Hille Eppinga neemt de muzikale begeleiding voor zijn rekening.
Samen met alle enthousiaste zangers/zangeressen, solisten, kinderkoor, jongeren, muzikanten, decorbouwers,kostuummakers en hulpvaardige dorpsbewoners uit onze 4 dorpen (Marssum, Ingelum, Bitgum en Bitgummole) hoopt de stuurgroep op een tweetal prachtige voorstellingen.

Informatie musical Jona:
·        Zaterdag 16 april: aanvang 20.00 uur
·        Zondag 17 april: aanvang 16.00 uur!
·        Entree € 5, -, inclusief 1 consumptie
·        Kaartverkoop een half uur voor de voorstelling of te bestellen bij onderstaand adres vanaf 30 maart. a.s.
·        Entree gratis t/m 16 jaar.

Graag tot ziens bij de musical Jona!

Stuurgroep Musical Jona
p/a Ria de Jong
Langestraat 28 B’molen
0582532218