De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

vrijdag 1 april 2016

Uitleg symbolisch bloemstuk 2016

Maandag.
VADER VERGEEF HUN.
De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen

Dinsdag.
HET PARADIJS.
Foto`s vanaf de Olijfberg met zicht op Jeruzalem eens wacht ook ons
het nieuwe Jeruzalem (Paradijs)

Woensdag.
ZIE,UW ZOON   ZIE,UW MOEDER,
Spiegel:ZIE,OOK MIJ  (bloemen ,vergeet mij niet)

Witte Donderdag. HEILIG AVONDMAAL.
12 witte Rozen  (1 loopt weg)
12 discipelen.
Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer maaltijd deelt met zijn leerlingen.

GOEDE VRIJDAG.
JEZUS sterft aan het kruis,
5 Rode anemonen staan voor de 5 wonden van Jezus en ook
Maria`s tranen.

STILLE ZATERDAG.
7 Rode Rozen ,7 dagen dat wij Gods liefde mogen ontvangen,
iedere dag ,door de opstanding van JEZUS zijn zoon.

PASEN.
HET IS FEEST,witte bloemen en de nieuwe KAAS brand.