zondag 8 mei 2016

Jona

Op 16 en 17 april jl.  is de musical Jona opgevoerd in de kerk te Bitgummole.
 
 
 
Met alle inzet van zo’n 50 personen op toneel en tientallen vrijwilligers erachter is het tot een mooie uitvoering gekomen. Iedereen daarvoor hartelijk dank. 
 
Hierbij enkele foto’s van het feestelijk gebeuren. Met dank aan John Riezebos. 
 
Er komen nog meer foto’s, dus houd de weblog in de gaten. 
 
DVD van de Musical Jona is nog te bestellen tot 15 mei a.s. 
Mail naar 9045pb28@hetnet.nl of bel met 0582532218 t.n.v. Ria de Jong. 
Kosten €10,00 per stuk. 
 
Stuurgroep Musical Jona