De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

zondag 8 mei 2016

Jona

Op 16 en 17 april jl.  is de musical Jona opgevoerd in de kerk te Bitgummole.
 
 
 
Met alle inzet van zo’n 50 personen op toneel en tientallen vrijwilligers erachter is het tot een mooie uitvoering gekomen. Iedereen daarvoor hartelijk dank. 
 
Hierbij enkele foto’s van het feestelijk gebeuren. Met dank aan John Riezebos. 
 
Er komen nog meer foto’s, dus houd de weblog in de gaten. 
 
DVD van de Musical Jona is nog te bestellen tot 15 mei a.s. 
Mail naar 9045pb28@hetnet.nl of bel met 0582532218 t.n.v. Ria de Jong. 
Kosten €10,00 per stuk. 
 
Stuurgroep Musical Jona