De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

maandag 12 september 2016

Afscheid en bevestiging

In de zondagsdienst van 22 mei met het thema '' DOE WAT GOED IS '' werd er afscheid verbintenis en bevestiging van ambtsdragers en afscheid en benoeming van pastorale bezoekers.
In de kerkenraadsvergadering van 23 mei is er afscheid genomen van de ambtsdragers en pastorale bezoekers. hartelijk dank voor jullie inzet.

Klik op foto's voor een kleine foto reportage.
Foto's