De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

woensdag 12 oktober 2016

Kerkelijk werker Ali Stork

Afgelopen zondag 9 oktober is kerlijk werker Ali Stork (een ''oude'' bekende) welkom geheten in onze gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum. Van september 2013 tot 2015 was zij ook al betrokken bij onze gemeente.


Deze keer zal haar taak er anders uitzien.
Ali zet haar komend seizoen in voor het ouderenpastoraat 70+(waaronder voorgaan bij rouwdiensten) , kofjemoarn en gespreksgroep 70+.

Tijdens de dienst heeft Ali Stork via voorzitster Grietje Sijbesma een bloemstuk ontvangen die gemaakt is door Jan Kuppens.
Onderstaande de uitleg voor dit bloemstuk. 


We wensen Ali veel succes.

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman.
Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg,
en elke die wel vrucht draagt snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.

De betekenis van het bloemstuk is:* De druiventak is de ware wijnstok die vruchten draagt.
 De losse takken zijn voor de ranken die geen vrucht dragen en weggesnoeid zijn.
* De vele wijzen van vruchtdragen worden uitgebeeld  door vele soorten vruchten,zoals de
·         zonnebloemen , tarwe en bosrankvruchten.
* De rozen verwijzen naar de geheimhouding van hetgeen je wordt toevertrouwd.