De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

maandag 28 november 2016

Creatief in de Molewjuk


 
De afgelopen tijd is er flink geknutseld op de creatieve middagen onder leiding van Hiltje Bakker en Anita van der Weide in de Molewjuk.
Hierbij foto’s van de 2e en 3e creatieve middag.   

 
https://goo.gl/photos/h5GEp9orqQ8zy3rp9      2e creatieve middag
 
https://goo.gl/photos/v33B97S39dRQd4TK9     3e creatieve middag

De 4e creatieve middag van dit seizoen staat gepland op dinsdag 20 december.