De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

zondag 18 december 2016

Krystmiddei 2016

Op zaterdag 17 december werd het jaarlijkse kerstmiddag georganiseerd door de diaconie.Het programma bestond uit gedichten, kerstverhaal en er werden kerstliederen gezongen met behulp van mw. Ella Maille op de accordeon . Mw. Ida Beimers kwam langs om te vertellen over de stichting Tryntsje Beimers.
Daarna stond de koffietafel klaar.
Klik op de link voor meer foto's > Krystmiddei 2016