dinsdag 24 januari 2017

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.


In totaal hebben zich 14 mensen aangemeld voor deze gespreksgroep. Een grote groep! In verband met privéomstandigheden mijnerzijds, kon de eerste bijeenkomst op 26 januari niet doorgaan. Wij komen nu bij elkaar op donderdag 9 februari om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole.
Wij willen dit seizoen een paar hoofdstukken uit het boekje ‘Ontmoetingen in de bijbel – acht persoonlijke portretten’, behandelen. Tijdens de eerste bijeenkomst staat het hoofdstuk over Bileam centraal.

Wilt u alsnog graag met ons meedoen?

Dan kunt u zich voor deze kring opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum en Protestantse Gemeente Dronryp.
Datum eerste bijeenkomst: 9 februari 2017
Tijd: 14.00 u.
Plaats: Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole
Begeleiding: Ali Stork
Opgave: alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317