De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

vrijdag 17 februari 2017

Stap voor Stap


Op 26 maart 2017 is er weer een wandeling in de serie ‘Stap voor Stap’.
We zijn deze keer te gast bij de Protestantse Gemeente te Stiens.
We doen dat weer samen met gemeenteleden uit de regio Menaam, Dronryp e.o., Bitgum e.o. en Berltsum. Ook de gemeenteleden van onze gastgemeente zijn hierbij van harte uitgenodigd.
We beginnen om 14.00 uur in de St. Vituskerk, Pieter Jellessingel, met een korte viering en wandelen daarna ongeveer een uur.
De eerste helft van de wandeling willen we met elkaar kennismaken en/of bijpraten.
Het tweede gedeelte van de wandeling wandelen we in stilte om ons te bezinnen op een tekst en het derde gedeelte van de wandeling willen we elkaar deelgenoot maken van onze gedachten en ervaringen tijdens het bezinningsmoment.
We sluiten het geheel af met een kopje koffie of thee in de Hege Stins, Gysbert Japicxstrjitte 4,
We vertrekken om 13.45 u. bij de kerk. Als iedereen die een auto tot zijn of haar beschikking heeft, die meeneemt, kunnen we bij de kerk bekijken hoeveel auto's er nodig zijn en wie bij wie instapt.
We hopen weer op een mooie en inspirerende wandeling.
Met vriendelijke groet,
 
ds. Arjan Bouwknegt
Ali Stork, kerkelijk werker