De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

dinsdag 6 juni 2017

Himelfeartsdei 2017

Hjirby de link fan de foto's fan it https://goo.gl/photos/unF791zuuxpy8ueB6
bjusterbaarlik barren op Himelfeartsdei.
De foto' binne makke troch Bea Buursma, jeugdouderling Ășt Menaam.
Der binne foto's fan
it dautraapjen,
it moarnsiten,
de fiering en it kofjedrinken nei de tsjinst.


Der wienen sa'n 220 minsken.
It wie in prachtige dei!