vrijdag 16 juni 2017

Pinkstersnein

Hjirby de link fan de foto's https://goo.gl/photos/sjE4Vv2rCSMGeh3L6  die makke binne troch Rene Visser tidens de pinkstersnein tsjinst by it Poptaslot.


\