maandag 12 maart 2018

Schoolkerkdienst

Gister, zondag 11 maart 2018 was er schoolkerkdienst in de PKN van Bitgummole.
Het thema van deze dienst was: ''veel en weinig''.

De kinderen van CBS Mooitaki hielpen mee aan deze dienst.
 
 
 
 

Groep 1,2,3, zongen het lied ''goodmorning',

een aantal gingen voor in het gebed, er werd een Bijbelsverhaal verteld door groep 5/6, kinderen van groep 4 en 5a zongen een lied over eerlijk delen. en de kinderen van groep 7 en 8 hadden een drietal stellingen bedacht.


Tijdens de dienst was er ook de mogelijkheid om producten op het podium te brengen die bestemd zijn voor de voedselbank.
Daarnaast was er ook nog een collecte voor de voedselbank, deze heeft  maar liefst
€ 300,- opgebracht.