De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

maandag 12 maart 2018

Schoolkerkdienst

Gister, zondag 11 maart 2018 was er schoolkerkdienst in de PKN van Bitgummole.
Het thema van deze dienst was: ''veel en weinig''.

De kinderen van CBS Mooitaki hielpen mee aan deze dienst.
 
 
 
 

Groep 1,2,3, zongen het lied ''goodmorning',

een aantal gingen voor in het gebed, er werd een Bijbelsverhaal verteld door groep 5/6, kinderen van groep 4 en 5a zongen een lied over eerlijk delen. en de kinderen van groep 7 en 8 hadden een drietal stellingen bedacht.


Tijdens de dienst was er ook de mogelijkheid om producten op het podium te brengen die bestemd zijn voor de voedselbank.
Daarnaast was er ook nog een collecte voor de voedselbank, deze heeft  maar liefst
€ 300,- opgebracht.