De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

maandag 5 maart 2018

Top 2000 tsjinst


Op zondag 18 februari was de Top 2000 dienst in de PKN Tsjerke fan Bitgummole om 16.00 uur onder leiding van dominee Rinsma en de rockband Grace.
Klik op de link voor foto's en filmpjes voor deze middag:
Foto's en filmpjes Top 2000 dienst


Voor het bestellen van hun cd kunt u op de onderstaande link klikken: http://gerardrinsma.nl/gerardengrace/laatste-nieuws/