De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protestantse Gemeente te Bitgum e.o.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

Gebouwen


Buorren 13
9044 MD BitgumJ H van Aismawei 11 
9045 PE Bitgummole 
Tsjerkeleane 4
9038 TD Ingelum  


Buorren 20
9034 HK MarsumMolewjuk

J.H. van Aismawei 19 9045 PE Bitgummole
Agindabehear: Selma


Konsistoarje Marsum:

Buorren 18 9034 HK Marsum
Agindabehear: 
Sonja de Haan
Bitgumerdyk 15 9034 GH Marsum 2542903Kosters Bitgum:
K.A. Kamstra 058-
2531646
Buorren 80  BitgumKosters Bitgummole:


P. Hoogland
058-2531453
Menamerdyk 49  Bitgummole

 
J. Oosterhaven 058- 2531278
Terhornestrjitte 24 Bitgummole

Koster Ingelum:

D. Hahné  058 - 2531759
Da Gronemanstrjitte 3 Ingelum


Koster Marsum:

J. Sijbesma  058-2541408
Skoallestrjitte 4 Marsum